Den produktiva staden
Artikel i övriga tidskrifter, 2019

Vi behöver vidga förståelsen för vad en ”stad” är och bör vara, och hur produktionen kan integreras i den såväl arkitektoniskt och organisatoriskt så som ett infrastrukturellt system, skriver Daniel Koch.

Framtidens hållbara stad är en minst sagt het potatis. En mängd olika aktörer presenterar förslag, modeller och idéer som rör allt från problembeskrivning till lösningar. Trots alla inlägg och oavsett hur problematiken beskrivs så formuleras lösningen ofta som en relativt tät, kvarterslik stadsstruktur med aktiva bottenvåningar och levande stadsrum.

Samtidigt blir frågor om lokal produktion och resurshantering allt viktigare, och lyfts som utmaningar för framtida hållbar utveckling av bland annat FN. Men hur väl går lokal produktion och levande stadsmiljö ihop?

https://arkitekten.se/kultur/den-produktiva-staden/

Hållbar stadsutveckling

arkitektur

stadsbyggnadsprocessen

stadsbyggnad

Författare

Daniel Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Arkitekten

0347-058x (ISSN)

5 52-53

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-22