Theta-lifts of Maass waveforms
Paper i proceeding, 1999

Fuchsian group

Maass forms

spectral correspondence

quaternion orders

Författare

Stefan Lemurell

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik

Emerging applications of number theory (Minneapolis, MN, 1996)

39--72-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07