Traces in arithmetic Fuchsian groups
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

fuchsian group

spectrum

Quaternion order

Författare

Stefan Lemurell

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik

Göteborgs universitet

Journal of Number Theory

0022-314X (ISSN) 1096-1658 (eISSN)

Vol. 66 2 251-270

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1006/jnth.1997.2168

Mer information

Skapat

2017-10-07