Special issue on Parallel and distributed computing based on the functional programming paradigm
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Systems

Simulations

Författare

Wojciech Turek

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie

Aleksander Byrski

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie

John Hughes

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Kevin Hammond

University of St Andrews

Marek Zaionc

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

Concurrency Computation Practice and Experience

1532-0626 (ISSN) 1532-0634 (eISSN)

Vol. 30 22 e4842

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Datorsystem

Multidisciplinär geovetenskap

DOI

10.1002/cpe.4842

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-02