Scanning tunneling microscopy and spectroscopy of sodium-chloride overlayers on a stepped copper surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Jascha Repp

Gerhard Meyer

Physical Review B

Vol. 71 075419-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1103/PhysRevB.71.075419

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-19