Renal sympathetic denervation in patients with therapy resistant hypertension
Rapport, 2013

Författare

B Andersson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Hans Herlitz

Sahlgrenska universitetssjukhuset

K Manhem

Sahlgrenska universitetssjukhuset

K Zachrisson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

S Völz

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Eva-Lotte Daxberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ola Samuelsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ämneskategorier

Hematologi

Kardiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-05