Timing of umbilical cord clamping for neonatal and maternal outcomes
Rapport, 2012

Författare

Ulla-Britt Wennerholm

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Eva-Lotte Daxberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

A Fasth

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Elisabeth Jangsten

Sahlgrenska universitetssjukhuset

L Stigson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Annika Strandell

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Lennart Jivegård

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ämneskategorier

Pediatrik

Utgivare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-06