Specialistsjuksköterskemottagningar
Rapport, 2010

Författare

Ingalill Koinberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

M. Browall

Sahlgrenska universitetssjukhuset

T Johansson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Å Jellvert

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Christina Bergh

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Therese Svanberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Yommine Hjalmarsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ämneskategorier

Omvårdnad

Cancer och onkologi

Utgivare

HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-07