Message from the 4th ACM/IEEE IoTDI 2019 General Co-Chairs
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Olaf Landsiedel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Klara Nahrstedt

University of Illinois

4th ACM/IEEE International Conference on Internet of Things Design and Implementation, IoTDI 2019
Montreal, Canada,

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-10