Social science and construction–an uneasy and underused relation
Inledande text i tidskrift, 2019

No abstract available

Författare

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Sami Paavola

Helsingin Yliopisto

Henrik Buhl

Copenhagen School of Design and Technology

Construction Management and Economics

0144-6193 (ISSN) 1466-433X (eISSN)

Vol. 37 6 309-316

Ämneskategorier

Byggproduktion

Tillämpad psykologi

Företagsekonomi

DOI

10.1080/01446193.2019.1599160

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-26