From hacking to simulation: Periodizing digitally-inspired social theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Technological Forecasting and Social Change

0040-1625 (ISSN)

Vol. 145 August 105-112

Ämneskategorier

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Filosofi

Medie- och kommunikationsvetenskap

Datorsystem

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

DOI

10.1016/j.techfore.2019.05.008

Mer information

Skapat

2019-06-12