Preface
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lu Zhen

Shanghai University

Robert J. Howlett

Bournemouth University

Lakhmi C. Jain

University of Canberra

Smart Innovation, Systems and Technologies

2190-3018 (ISSN)

Vol. 149 vii-

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-02