Incentives and Limits for Innovation and Technology Transfer the Case of Sweden
Rapport, 1982

economy

Industrial engineering

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Nationalekonomi

CIM-report - Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology: 82:06

Utgivare

Chalmers Tekniska Högskola

Mer information

Skapat

2019-07-08