Incentives and Limits for Innovation and Technology Transfer the Case of Sweden
Rapport, 1982

Industrial engineering

economy

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Nationalekonomi

CIM-report - Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology: 82:06

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-03