The Financing of New Technological Investments
Rapport, 1982

new technology

investments

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Gunnar Eliasson

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

CIM-report - Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology: 82:05

Utgivare

Institutionen för industriell dynamik

Mer information

Skapat

2019-07-08