Deponiförbuden klaras inte. Kapacitetsbrist ytterligare några år.
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

Johan Sundberg

Institutionen för energiomvandling

Mattias Olofsson

Institutionen för energiomvandling

RVF-Nytt, No. 3

3

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06