The Development of Technology Based Businesses. A study of venture development units
Rapport, 1983

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

CIM-report - Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology: 83:01

Utgivare

Chalmers Tekniska Högskola

Mer information

Skapat

2019-07-08