A design manual : Hospitals
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Peter Fröst

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

HERD

1937-5867 (ISSN)

Vol. 12 2 168-171

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Omvårdnad

DOI

10.1177/1937586719848859

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-06