Measurement methods: Vibrational Properties: Raman & Infrared
Kapitel i bok, 2009

Författare

Patrik Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Encyclopedia of Electrochemical Power Sources

802-812
978-0-444-52745-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

DOI

10.1016/B978-044452745-5.00076-9

ISBN

978-0-444-52745-5

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-06