Separation of drying and devolatilization during conversion of solid fuels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Henrik Thunman

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Kent Davidsson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Combustion and Flame

Vol. 137 242-250

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07