Guest Editorial Photonic Networks and Devices
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Marija Furdek Prekratic

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Nicolas K. Fontaine

Nokia

Werner Klaus

Japan National Institute of Information and Communications Technology

N. Parsons

HUBER+SUHNER AG

D. Siracusa

Center for REsearch And Telecommunication Experimentation for NETworked communities

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 37 16 3872-3874 8782840

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1109/JLT.2019.2924047

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-07