Curves and coherent Prüfer rings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Henri Lombardi

Universite de Franche-Comte

Claude Quitte

Laboratoire de Mathématiques

Journal of Symbolic Computation

0747-7171 (ISSN) 1095-855X (eISSN)

Vol. 45 12 1378-1390

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.jsc.2010.06.016

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-26