Ignition and propagation of a reaction front in cross-current bed combustion of wet biofuels
Kapitel i bok, 2000

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Programkonferens för FUD-programmet Småskalig förbränning av biobränslen, Project no 9670, Lund 30-31 August 2000.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13