Ignition and propagation of a reaction front in cross-current bed combustion of wet biofuels
Kapitel i bok, 2000

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08