Descriptive Set Theory and some applications to Functional Analysis
Licentiatavhandling, 2019

Euler room, Matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3
Opponent: Prof. Jean Saint Raymond

Författare

Joao Pedro Paulos

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Ämneskategorier

Matematik

Utgivare

Chalmers

Euler room, Matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3

Opponent: Prof. Jean Saint Raymond

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-26