Co-current and counter-current fixed bed combustion of biofuel - a comparison
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Fuel

Vol. 82 275-283

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08