Influence of Fuel Size on Combustion in a Packed Bed
Paper i proceeding, 2003

Fuel size

Grate combustion

Combustion

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

European combustion meeting, Orleans France 25-28 October 2003

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08