Classical quasi-trigonometric $r$-matrices of Cremmer-Gervais type and their quantization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Julia Christopher

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Journal of Nonlinear Mathematical Physics

1402-9251 (ISSN)

Vol. 13(2006) 129-136

Ämneskategorier

Matematik