Skarpsynt forskare spräckte glastaket
Kapitel i bok, 2019

Den första kvinnan i Ingenjörsvetenskapsakademien var inte en ingenjör, utan en fysiolog. När Irma Åstrand valdes in i maj 1970 var det en signal om att kvinnor äntligen skulle få tillträde till IVA, men även ett kvitto på hur högt fysiologernas arbete värderades från ingenjörsvetenskapligt håll.

Irma Åstrand

arbetsvetenskap

Ingenjörsvetenskapsakademien

fysiologi

Författare

Daniel Svensson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Teknik i samhällets tjänst: Första 100 åren

44-48
978-91-7082-983-3 (ISBN)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Historia

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-18