Special section: Extended papers from REFSQ 2018
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Erik Kamsties

Fachhochschule Dortmund

Jennifer Horkoff

Göteborgs universitet

Information and Software Technology

0950-5849 (ISSN)

Vol. 110 1-2

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Systemvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1016/j.infsof.2019.03.008

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-11