Combustion of biofuels in a fixed bed - a comparison between model and measurement
Kapitel i bok, 2002

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

M. Rönnbäck

J. Samuelsson

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Nordic Seminar - Thermochemical Conversion of biofuels

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13