Forsvik's Bruk: A tragic industrial closure or an industrial historical success?
Kapitel i bok, 2017

Författare

Lars Bergström

Göteborgs universitet

The Construction of Built Heritage: A North European Perspective on Policies, Practices and Outcomes

175-188
9781315188119 (ISBN)

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Kulturgeografi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21