ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN LATVIA
Artikel i övriga tidskrifter, 2019

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Nordisk arkitekturforskning

1102-5824 (ISSN)

Vol. 2-2019 2-2019 123-130

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Skapat

2019-10-21