Bi-sparsity pursuit: A paradigm for robust subspace recovery
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Xiao Bian

North Carolina State University

Ashkan Panahi

North Carolina State University

Hamid Krim

North Carolina State University

Signal Processing

0165-1684 (ISSN)

Vol. 152 148-152

Ämneskategorier

Telekommunikation

Reglerteknik

Datorseende och robotik (autonoma system)

DOI

10.1016/j.sigpro.2018.05.024

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-23