Maintenance and reinvestment policies: framework and principles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

International Journal of Engineering Management and Economics

1756-5154 (ISSN) 1756-5162 (eISSN)

Vol. 6 2/3 207-223

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-02