Accelerated proximal incremental algorithm schemes for non-strongly convex functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Ashkan Panahi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Morteza Haghir Chehreghani

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Devdatt Dubhashi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Theoretical Computer Science

0304-3975 (ISSN)

Ämneskategorier

Datorteknik

Datavetenskap (datalogi)

Datorseende och robotik (autonoma system)

DOI

10.1016/j.tcs.2019.10.030

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-05