Mandatory Participation in Asynchronous Learning Networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Urban Nuldén

Göteborgs universitet

Christian Hardless

Johan Lundin

Göteborgs universitet

the proceedings of HICSS-34

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13