Mobile Competence Development for Nomads
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Urban Nuldén

Göteborgs universitet

Christian Hardless

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10