Science Parks, talent attraction and stakeholder involvement: an international study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Eduardo Cadorin

Linköpings universitet

Magnus Klofsten

Linköpings universitet

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Journal of Technology Transfer

0892-9912 (ISSN)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.1007/s10961-019-09753-w

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-19