Mixed-Method Design for User Behavior Evaluation of Automated Driver Assistance Systems: An Automotive Industry Case
Paper i proceeding, 2019

Författare

Julia Orlovska

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Fjolle Novakazi

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Casper Wickman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED

22204334 (ISSN) 22204342 (eISSN)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, ICED19
DELFT, Netherlands,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

Företagsekonomi

DOI

10.1017/dsi.2019.186

Mer information

Skapat

2019-11-16