Skriva för att lära inom högre utbildning. Erfarenheter från skrivande på Chalmers tekniska högskola.
Paper i proceeding, 2010

Författare

Fia Christina Börjeson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Svenskans beskrivning 31

0282-7182 (ISSN)

Svenskans beskrivning 31: Perspektiv på skrivande
Umeå, Sweden,

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-21