Skriva för att lära inom högre utbildning. Erfarenheter från skrivande på Chalmers tekniska högskola.
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Fia Christina Börjeson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Svenskans beskrivning 31 Perspektiv på skrivande
Umeå, Sweden,

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-10