Clarifying the job of IAMs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Energy systems modelling

climate change

energy

Författare

Jessica Jewell

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 573 -349

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

DOI

10.1038/d41586-019-02744-9

Mer information

Skapat

2019-11-20