Debating the bedrock of climate-change mitigation scenarios
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

energy

climate change

Energy systems modelling

Författare

Kevin Anderson

University of Manchester

Jessica Jewell

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 573 348-349

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

DOI

10.1038/d41586-019-02744-9

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-09