Imaging Bond Formation Between a Gold Atom and Pentacene on an Insulating Surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

[Person 60c63926-d45b-472c-bbe1-b2f7a5bfa797 not found]

[Person 47466d6a-db46-4473-adf6-aa0e3a35e61e not found]

[Person ab8b7070-8aac-49b5-a181-1ced7523a334 not found]

[Person 49ae8b99-79ea-405d-a9a9-56c6f92d20cf not found]

[Person 9c1df776-7458-4b6a-bb48-3cb24478afff not found]

Science

Vol. 312 5777 1196-1199

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1126/science.1126073

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-24