Imaging Bond Formation Between a Gold Atom and Pentacene on an Insulating Surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jascha Repp

IBM Research

Gerhard Meyer

IBM Research

Sami Paavilainen

Tammerfors tekniska universitet

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mats Persson

University of Liverpool

Science

Vol. 312 5777 1196-1199

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1126/science.1126073

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-07