Sverige kan visa vägen med rimligt fördelade klimatbördor
Artikel i dagstidning, 2019

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Energisystem

Mer information

Skapat

2019-12-04