Program Testing and the Meaning Explanations of Intuitionistic Type Theory
Kapitel i bok, 2012

Författare

Peter Dybjer

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Epistemology versus Ontology - Essays on the Philosophy and Foundations of Mathematics in Honour of Per Martin-Löf

215-241
978-94-007-4434-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Algebra och logik

DOI

10.1007/978-94-007-4435-6_11

ISBN

978-94-007-4434-9

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-12