Support and Development of Small and New Firms in Rural Areas: A case study of three regional initiatives
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Magnus Klofsten

Charlotte Norrman

Eduardo Cadorin

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

SN Applied Sciences

2523-3963 (ISSN) 2523-3971 (eISSN)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-17