Backus-Gilbert footprint matching methodology applied on MWI and ICI observations
Rapport, 2019

Final report of the EUMETSAT study with contract number EUM/CO/18/4600002075/CJA.

Författare

Bengt Rydberg

Molflow AB

Patrick Eriksson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Consolidating the radiative transfer infrastructure supporting MWI and ICI

Rymdstyrelsen (65/18), 2019-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Annan teknik

Meteorologi och atmosfärforskning

Utgivare

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30