Programmering med Matlab
Bok, 2019

Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar. Boken är främst avsedd för förstaårsstudenter på teknisk högskolenivå, men kan även användas av andra intresserade. Alla kapitel innehåller konkreta exempel på övningsuppgifter med fullständiga lösningar, vilket underlättar självstudier.

Författare

Katarina Blom

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Ämneskategorier

Matematik

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-91-47-12739-9

Utgivare

Liber Förlag

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-08