Clarification of the low-lying states of Be-9
Paper i proceeding, 2006

Författare

M. J. G. Borge

Y. Prezado

Olof Tengblad

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

H. O. U. Fynbo

K. Riisager

Björn Jonson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Physica Scripta

Vol. T125 103-107

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1088/0031-8949/2006/T125/024

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-19