Skatteväxla från arbete till mark effektivare än en plastpåseskatt
Artikel i dagstidning, 2019

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Holger Wallbaum

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-06