Hyresgästsamråd vid renovering – fyra dilemman
Kapitel i bok, 2019

No abstract available

miljonprogram

modell för hyresgästinflytande

renovering

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskarmiljön SIRen

79-88
978-9188722-65-2 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17