Hyresgästsamråd vid renovering – fyra dilemman
Kapitel i bok, 2019

modell för hyresgästinflytande, renovering, miljonprogram,

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskarmiljön SIRen

79-88

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-02