Klimatarbetet i EU är inte i grunden nyliberalt
Artikel i dagstidning, 2020

EU ETS

Utsläppshandel

Ekonomi Klimat

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Aftonbladet

1103-9000 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2020-01-12